Young Power projekt

Uczniowie jednej ze starszych klas mają opracować wybrane postaci z książki
pt. "Young Power" , która przedstawia młode osoby i ich zaskakujące pomysły.
 
Młodzi ludzie to NASZA przyszłość, pamiętajmy o tym każdego dnia.
BO W NICH JEST MOC!

Wyróżniona praca Marysi.