Reprezentacja Szkoły w Ambasadzie na spotkaniu nauczycieli polonijnych.

Z niekrytą radością przyjęliśmy zaproszenie dla reprezentacji naszej szkoły na spotkanie nauczycieli polonijnych z Pierwszą Damą Polski Agatą Kornhauser-Dudą, które odbyło się 9.11.2019 r. w Ambasadzie RP w Londynie.

Podczas spotkania Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Adam Kwiatkowski, wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez Andrzeja Dudę osobom zasłużonym w działalności na rzecz oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Minister dokonał także aktu dekoracji osób uhonorowanych medalami Komisji Edukacji Narodowej.