Program Szkoła 6.0

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, że nasza szkoła bierze udział w programie „Szkoła 6.0”
Program ten jest zachętą do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.