Podstawa programowa

Poza krajem dorasta i uczy się w miejscowych szkołach wiele polskich dzieci. Część uczniów  oraz ich  rodziny, zachowując  szacunek  wobec  kultury  i  tradycji  kraju  zamieszkania,  pragnie utrwalać, poszerzać i doskonalić znajomość języka polskiego oraz kultury polskiej.

Zadanie to ułatwiają  im  szkoły  polonijne,  funkcjonujące  w  wielu  krajach.  Taką misję ma również nasza szkoła.

Z  myślą  o  nauczycielach i uczniach tych szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w  2010  r. przygotowało "Podstawę programową dlauczniów polskich uczących się za granicą".