Logbooki lekturowe klasa V

Klasa V po opracowaniu lektury  "W pustyni i w puszczy"  w ramach utrwalenia materiału wyknała logbooki.