Dzień Języka Ojczystego- dodatkowe zajęcia.

Przy obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ta niedziela była inna niż wszystkie.
Jego celebracja ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Ma przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.